Liefde, blijdschap en vrede

Vandaag is de eerste van drie toespraken over de ‘vrucht van de Geest’ (Galaten 5:22). De apostel Paulus was ervan overtuigd dat de Heilige Geest in elke gelovige woont vanaf het moment van zijn bekering.

Wat wil de Geest van God in ons doen? We zijn in staat om Hem te bedroeven. Maar we kunnen Hem ook vrijheid geven om in ons te werken en leren ons door Hem te laten leiden. Paulus noemt dat: ‘door de Geest leven’ en ‘door de Geest wandelen’ (5:25). Door de Geest kunnen we God ‘Abba, Vader!’ noemen (4:6). Wat kunnen we van een appel- of peerboom verwachten? Wat verwacht Vader God van jou en mij, wij die de Heilige Geest inwonend hebben? Komt de vrucht van de Geest automatisch tot stand in ons leven? Is deze vrucht iets optioneels of een mooie bijzaak in Gods plan met ons?

Vandaag gaan we samen denken over de eerste drie eigenschappen van die vrucht.

Spreker: Philip Nunn.