Als een rank aan de wijnstok: het geheim van een succesvol discipelschap.

Schriftgedeelte: Johannes 15:1-5.

Het Johannesevangelie maakt geen geheim van Jezus’ Goddelijkheid. De “Ik ben” uitspraken in dit evangelie laten dit zien. Zeven verschillende symbolen die iets zeggen wie de Jezus wil zijn voor zijn volgelingen, maar ook herinneren aan de naam van God: “Ik ben”: Jezus is God en mens in een persoon.

“Ik ben de ware wijnstok” is de zevende en laatste “Ik ben” uitspraak die Jezus doet in het Johannesevangelie. Hij is op dit punt in het evangelie nog geen 24 uur verwijderd van zijn sterven aan het kruis. Wat wil hij als laatst nog aan zijn discipelen meegeven over Wie Hij is en welke opdracht geeft hij hen mee?

Jezus legt in dit gedeelte uit wat de kern is van een succesvol discipelschap. Een boodschap die de discipelen zeker tot bemoediging en opbouw was.

Maar wat betekent het voor ons om een rank aan de wijnstok te zijn?

Spreker: Mas de Miranda