Al in de eerste hoofdstukken van Genesis leert God ons wat verantwoordelijkheid is. Via Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en de torenbouw van Babel leren we een les en komen we steeds dichter bij wat ons antwoord mag zijn als God iets aan ons vraagt. Ook komen we via de geschiedenissen van genoemde mensen bij Abraham die een bijzondere relatie met de Heer had. Hoe gaf hij antwoord op de vragen van God en wat is het verschil met de antwoorden van bijvoorbeeld Adam en Kaïn? Wat kunnen we in onze tijd nog leren van deze mensen die zo lang geleden een relatie met de Heer hadden? Wat zijn onze antwoorden op de vragen van God; is ons gedrag verantwoordelijk?

Spreker: Marc Huijbregts.