Een goede God en een slechte wereld… Waarom zoveel lijden?

God is goed en almachtig. Hoe kan er dan zoveel lijden zijn? Daar willen we deze zondag verder over nadenken. Na in te gaan op deze vraag, zullen we stilstaan bij wat de Bijbel zegt over het lijden in deze wereld en in het bijzonder voor ons als gelovigen, met ook aandacht voor Bijbels onderwijs over ziekte en genezing.

Lijden en verlies hebben een grote emotionele impact als ze ons raken. Tenslotte hoop ik daarom handreikingen te doen hoe om te gaan met lijden.

Spreker: Stefan Weijers.