Jeremia was een profeet naar wie bijna niemand luisterde. God sprak veertig jaar lang door hem tot zijn volk, en hij ondervond enorme tegenstand.

Wat had Jeremia te vertellen?

Ik hoop jullie te laten zien hoe zijn leven en zijn confronterende boodschap nog steeds tot ons spreken en ons dichter bij God kunnen brengen.

Spreker: Pieter Kramer.