445 jaar voor Christus plaats God een zorg in de hart van Nehemia over de staat van Jeruzalem. Het was niet meer wat het vroeger was. Ze waren iets moois kwijt! Wat is er met ons als gemeente gebeurd in de loop van de afgelopen 2 coronajaren? Zijn wij, persoonlijk of als gemeente, iets kwijtgeraakt? En wat doet dat met je? Nehemia zag de nood. Hij voelde die nood ook. En toen kwam hij in actie: “Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen… En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was…  Toen zeiden zij: Laten wij opstaan en gaan bouwen! En ze grepen moed voor het goede werk” (Neh. 2:17-18). Een startzondag is een goede gelegenheid om samen terug en vooruit kijken.

Spreker: Philip Nunn.