De sprekers nemen je mee in het verhaal van Mozes, een welbekende dienstknecht van God.

Hij is geroepen door God, leerde dagelijks op Hem vertrouwen en hij werd gebruikt om de wil van God onder het volk bekend te maken.

We delen onze inzichten uit het boek Exodus en vertalen dit naar het heden. Spreekt God vandaag tot jou? Kun jij net als Mozes groeien in de wandel met de Heer? Wij geloven van wel!

Sprekers: Bas van Waas en Philip Nunn