Aan het einde van zijn leven heeft de apostel Paulus 3 pastorale brieven geschreven: twee aan Timotheüs en één aan Titus. Titus had Paulus geholpen met het evangeliseren en het stichten van een aantal gemeentes op het eiland Kreta. En dan moet Paulus plotseling weg! Titus is achtergelaten met een belangrijke taak: “… opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak…” (Titus 1:5).

Wat ontbrak? Wat moet hij doen? Mensen op Kreta waren geen gemakkelijke mensen!

Op deze zondag willen we Titus beter leren kennen en aandacht geven aan hoofdstuk 1.

22 augustus deel 2

spreker: Philip Nunn