Een leven lang op weg met Jezus en Zijn Heerlijkheid zien.

Het evangelie van Johannes is het laatst geschreven Bijbelboek. Vandaag gaan we samen met de oude apostel Johannes kijken naar en nadenken over de persoonlijke Heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. Wat betekent dat voor ons geloofsleven en onze praktijk nu? Als we dit toepassen wordt het mogelijk voor ons om te leven tot lof van Zijn heerlijkheid (Efeze 1: 6,12,14).

Spreker: Henk Obbink

 

lied Only a holy God

lied Good and Gracious King