Met Christus opgewekt

In Kolossenzen 3:1-4 worden wij herinnerd aan onze bevoorrechte positie in Christus. Maar hoe weten wij dat dit ook voor ons geldt? Wij zien en voelen er soms maar weinig van.

Wij worden ook in deze verzen aangespoord om te “zoeken en te bedenken wat boven is”, maar wat betekent dit eigenlijk? En hoe blijven wij gemotiveerd om dit vol te houden?

Spreker: Mas de Miranda.