We hebben het over wat er over het laatste avondmaal staat in het Johannes evangelie. In het Mattheus, Markus en Lukas evangelie gaat het over de maaltijd maar in het Johannes evangelie lees je wat je als, de afscheidsrede van Jezus, kan beschouwen. Hij vertelt hierin over twee pleitbezorgers namelijk Jezus en de Heilige Geest.

Samen gaan we kijken naar:

  • Wat Jezus de twee pleitbezorgers noemt
  • Hoe deze zich tot elkaar verhouden
  • Wat dit betekent voor jou

Spreker: Karsten Haagoort.